Vragen over omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Aanvraag
 

1. Wat?
 

Als je wenst te (ver)bouwen heb je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger ‘stedenbouwkundige vergunning’) nodig. Voor verkavelingen is een omgevingsvergunning voor verkavelen nodig en ook voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) van klasse 1 of 2 is een omgevingsvergunning nodig. Tenslotte is er ook een omgevingsvergunning nodig voor kleinhandelsactiviteiten (winkel uitbaten of uitbreiden of assortiment wijzigen) en vegetatiewijzigingen.
 

2. Meer informatie
 

Vergunningsprocedure
 

3. Bij wie kan je terecht?

Onderwerp Bevoegde instantie

Aanvragen/verlenen omgevingsvergunning voor:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • verkavelingen
  • IIOA's klasse 2 en 3 (melding)
gemeente
provincie
gewest (onderaan deze pagina vind je de contactgegevens)

Beroep
 

1. Wat?
 

Het kan zijn dat je niet akkoord gaat met de beslissing van de gemeente (college van burgemeester en schepenen), provincie (deputatie) of gewest (minister) om een vergunning al dan niet toe te kennen. In dat geval kan je hiertegen in beroep gaan.
 

2. Meer informatie
 

Beroepsprocedure
 

3. Bij wie kan je terecht?
 

Voor (informatie over) beroep tegen een beslissing van je gemeente kan je terecht bij je provincie (deputatie). Voor (informatie over) beroep tegen een beslissing van je provincie kan je terecht bij het gewest.

Onderwerp Bevoegde instantie
Beroep tegen een beslissing van gemeente provincie
Beroep tegen een beslissing van provincie gewest

Beroepen tegen beslissingen van het gewest (minister) worden behandeld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Contacteer GOP Antwerpen
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Antwerpen
Contacteer GOP Limburg
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Limburg
Contacteer GOP Oost-Vlaanderen
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Oost-Vlaanderen
Contacteer GOP Vlaams-Brabant
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Vlaams-Brabant
Contacteer GOP West-Vlaanderen
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - West-Vlaanderen