Vlaams Planbureau voor omgeving

  • Bundeling activiteiten en middelen van het departement inzake het omgevingsonderzoek, milieu en gezondheid, bodembescherming, ondergrond (natuurlijke rijkdommen), diepe ondergrond en de onderbouwing van de lange termijn plannen (bv het Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen)
  • Bundeling activiteiten en middelen van het departement inzake monitoring en evaluatie
  • Structurele relaties met MIRA en NARA/INBO o.a. op het vlak van de onderzoeksagenda

Afdelingshoofd

  • Ivo Palmers
Contact
Vlaams Planbureau voor omgeving
Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België