Tien erosiebestrijdingsprojecten tegen modderoverlast in gemeenten

Tien erosiebestrijdingsprojecten ontvangen samen € 787.000 subsidies om modderoverlast tegen te gaan. Daarmee ondersteunt het Vlaams Departement Omgeving zowel infrastructuurwerken als de aanstelling van een erosiecoördinator. De projecten zullen bijdragen aan een betere bescherming van de gemeenten tegen modderoverlast. Gemeenten kunnen dankzij het erosiebesluit een subsidie krijgen voor de aanleg van kleinschalige infrastructurele maatregelen zoals aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen daarbij helpen om zo de grootste problemen weg te werken.

Net als de voorbije jaren werd de erg droge zomer voorafgegaan door een lente met zware onweders. Hierdoor stroomde op verschillende plaatsen de modder van de velden tot in de straten en de huizen, en slibden grachten en rioleringen dicht. Om dit te voorkomen, trekt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel € 787.000 uit voor tien erosiebestrijdingsprojecten. Acht van de tien gesubsidieerde projecten gaan over de uitvoering van erosiebestrijdingswerken in Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Er gaat ook geld naar twee gemeenten in Vlaams-Brabant voor de begeleiding door een erosiecoördinator. 

Dat de maatregelen werken, werd afgelopen voorjaar bewezen op de plaatsen waar al erosiebestrijdingswerken liggen. Op de website van  Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) kan iedereen de reeds uitgevoerde erosiebestrijdingsmaatregelen in zijn buurt bekijken. De kaart toont telkens welk type maatregel er werd uitgevoerd.

Goedgekeurde projecten per provincie

Een overzicht van de 10 gesubsidieerde projecten. 

Limburg

 • Voeren
  De gemeente Voeren legde in 2009 een bufferende dam aan ter hoogte van het containerpark in ’s Gravenvoeren. Om de aanvoer van modder naar de Dr. J. Goffinstraat, het containerpark en de Voer te stoppen, wordt de bestaande buffer uitgebreid. Voeren krijgt hiervoor via het erosiebesluit een subsidie van € 44.900.

Vlaams-Brabant

 • Herne
  Afstromend water en modder zorgen in Herne voor overlast ter hoogte van standbeeld ‘De Patriot’ op het kruispunt van de Geraardsesteenweg met de Edingensesteenweg. Verschillende woningen kregen ook al modder binnen. Om verdere problemen te voorkomen, krijgt Herne een Vlaamse subsidie van € 166.000 om een erosiepoel van 900 m³ aan te leggen.

 • Zaventem
  Bij hevige neerslag staan de huizen langs de Jagersstraat in Zaventem onder water en modder. Doordat de riolering vol modder loopt, zorgt dit ook stroomafwaarts voor water- en modderoverlast in het centrum van Sterrebeek. De aanwezige brede grasbufferstrook blijkt onvoldoende om de problemen te voorkomen. Daarom krijgt de gemeente Zaventem via het erosiebesluit een subsidie van € 141.000 voor de aanleg van een erosiepoel van 1900 m³.
 • Diest
  Om in Diest modderoverlast op de Zichemseweg en de woningen die erlangs liggen te voorkomen, krijgt de stad een subsidie van € 60.000. Dankzij deze subsidie kan de stad een gecompartimenteerd bufferbekken aanleggen van 1.000 m³.
 • Scherpenheuvel-Zichem
  Scherpenheuvel-Zichem ontvangt een subsidie van € 89.000 voor de aanleg van een bufferbekken van 1.150 m aan de Kwalijkstraat. Een geleidende dam helpt het afstromende water naar het bekken te geleiden.
 • Glabbeek
  Gemeente Glabbeek krijgt een subsidie voor begeleiding door een erosiecoördinator.
 • Boutersem
  Gemeente Boutersem krijgt een subsidie voor begeleiding door een erosiecoördinator.

Oost-Vlaanderen

 • Ninove
  Stad Ninove ontvangt een subsidie van € 135.000  voor de aanleg van een bufferbekken aan de Rijstraat. Een buffergracht en een geprofileerde grasbufferstrook zullen het afstromende water naar het bufferbekken leiden. De werken moeten het sediment naar de gescheiden riolering gevoelig verminderen en voorkomen dat nog langer modder door de tuinen van de woningen langs de rijstraat stroomt.

West-Vlaanderen

 • Poperinge
  In Poperinge wordt een buffergracht aangelegd langs de Kleine Dasdreef.  De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van € 39.000.

 • Staden
  Staden krijgt een subsidie van € 40.000 voor erosiebestrijdingswerken langs de Kasteelstraat en aan de kruising van de Kasteelstraat met de ’s Gravenstraat en Wulfwinkelstraat. De werken omvatten de aanleg van twee houthakseldammen met voorliggende grasbufferstrook, een aangepaste perceelsoprit die het afstromende water in een opengelegde gracht moet leiden en een bufferbekkentje.
Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be