Subsidie aanvragen: pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Gebruik in de invulvelden of in bestandsnamen geen speciale tekens zoals ~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Gegevens aanvrager

Op welk rekeningnummer mogen we de subsidie storten?

Contactpersoon

Beschrijving pilootproject BRV

Bestanden mogen maximaal 8MB groot zijn

In euro. Punt enkel gebruiken voor decimalen, niet voor duizendtallen.

Bijlagen bij het pilootproject BRV

Vergeet niet op de upload-knop te klikken

Bezorg ons de beschrijving van het project: vermeld hierin de doelstellingen en bijdrage aan de uitvoering van de krachtlijnen strategische visie BRV, het plan van aanpak, een overzicht van op te leveren producten & resultaten en een motivering van de subsidie. Maak gebruik van het verplichte sjabloon.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx.
Verwachte uitgaven en inkomsten tijdens de subsidieperiode met vermelding en status van andere subsidies en evt. linken met raamcontracten. Maak gebruik van het verplichte sjabloon.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx xls xlsx.
Formele beslissing: beslissing college burgemeester & schepenen, raad van bestuur,...
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Contact