Openbaar onderzoek ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omgeving vliegveld Malle’: infomarkt op 16 mei 2019

Tot 28 juni 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Omgeving vliegveld Malle. Op donderdag 16 mei 2019 is er een infomarkt over het plan in Oostmalle.

Omgeving vliegveld MalleHet plan zal het militair domein met het voormalige militaire vliegveld van Malle herbestemmen naar natuurgebied. In overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties is onderzocht in welke mate recreatief medegebruik in het nieuwe natuurgebied mogelijk is. Een deel van het vliegveld zal ook na de herbestemming gebruikt kunnen blijven voor recreatievliegen en er is ook een zone aangeduid waar binnen bepaalde voorwaarden ruitertornooien georganiseerd zullen kunnen worden. 

Het nieuwe natuurgebied is ongeveer 200 ha groot en maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Er zal werk gemaakt worden van het behoud en het versterken van waardevolle bossen, heidekernen en landduinen. Het plan omvat naast het militair domein ook de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving van het vliegveld tussen Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande. Het duidt deze grote aaneengesloten open ruimte aan als ‘erfgoedlandschap’ en zet in op het behoud van de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden. Het gaat om drie aangrenzende gebieden uit de vastgestelde landschapsatlas: het bos- en landbouwgebied ‘Herenbos, Heihuizen en Zalfen’, het natuurgebied ‘Zalfens Gebroekt’ en de bossen rond het ‘domein Blommerschot en Beulkbeemden’.

Infomarkt op donderdag 16 mei

Op donderdag 16 mei 2019 is er doorlopend van 17u tot 20u een infomarkt over het plan in de zaal Kelder van het Jeugdcomplex, Lierselei 19 in Oostmalle.

Praktische informatie openbaar onderzoek

U kunt het ontwerpplan consulteren op www.omgevingvlaanderen.be/grup of inkijken op de gemeentehuizen van Beerse, Lille, Malle, Vorselaar, Zandhoven en Zoersel of op de infomarkt.

Tot 28 juni 2019 kan u uw inspraakreactie indienen via de website www.omgevingvlaanderen.be/grup. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in de gemeentehuizen van Beerse, Lille, Malle, Vorselaar, Zandhoven en Zoersel, of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een definitief plan opgemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de adviezen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden. Na advies van de Raad van State zal de Vlaamse Regering het GRUP definitief vaststellen.
 

Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be