Subsidies voor onthardingsprojecten - aanvragen niet meer mogelijk

Projectoproep "Proeftuinen ontharding"

Met de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, initiatieven en inspanningen rond ontharding  stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies. De subsidieoproep richt zich dus niet op individuele particulieren. Zij kunnen wel een project indienen dat voldoet aan de gestelde voorwaarden wanneer ze zich verenigen in een vzw of feitelijke vereniging

Herken je je in één van onderstaande situaties, dan kun je tot en met 9 november 2018 een subsidieaanvraag indienen die tot 75% van de kosten kan dekken en maximaal 250.000 euro kan bedragen.

Elke aanvrager kan maximaal 3 projecten indienen.

Drie types van onthardingsprojecten
Type 1: je hebt een concrete ontharding voor ogen en wil die binnen de drie jaar uitvoeren

We noemen dit 'onthardingsprojecten met quick-win'.

Voorbeelden:

 • een school of bedrijf wil een parkeerterrein of speelplaats ontharden
 • een gemeente wil een weg of plein ontharden
 • een grondeigenaar wil een gebouw van zijn perceel verwijderen zodat deze plek weer doorlaatbaar wordt
 • herbestemmen van bouwgrond / uitbreidingsgebied naar een openruimtebestemming
 • een gemeente die een eigen subsidieregelement organiseert rond kleinere quick-win-onthardingsprojecten 
 • ...

Lees meer over onthardingsprojecten met quick-win
 


Type 2: je wil samen met anderen een concreet gebied ontharden en hiervoor een concreet pilootproject opzetten voor realisatie op middellange termijn

We noemen dit 'coalitievormende onthardingsprojecten'.

Voorbeelden:

 • bewoners willen samen het binnengebied van hun bouwblok of straat ontharden
 • gemeenten willen samen de groenblauwe structuren over de gemeentegrenzen heen versterken
 • een school wil samen met de ruime buurt een groenere schoolomgeving realiseren
 • een Regionaal Landschap wil samen met de grondeigenaars een cultuurlandschap ontharden
 • bewoners willen zich organiseren om te ontharden over de perceelsgrenzen heen.
 • bewoners van een bouwblok willen samen het binnengebied ontharden en collectief maken
 • ...

Lees meer over coalitievormende onthardingsprojecten
 


Type 3: je wil op grote schaal ontharden en voor de realisatie ervan een visie uitwerken

We noemen dit 'systemische onthardingsprojecten'.

Voorbeelden:

 • een gemeente of provincie wil een onderzoek voeren naar het schrappen van wegen en infrastructuur
 • een intercommunale wil een visie ontwikkelen op het herstructureren van verkavelingen, zodat ontharding ontstaat
 • een bedrijf wil een circulaire benadering uitwerken die hergebruik van ontharde materiaal omvat
 • een gemeente wil een onderzoek voeren naar het efficiënter wegnemen van zonevreemde bebouwing
 • een bedrijvengroep wil uitwerken hoe ze structureel tot ontharding kan overgaan op haar verschillende terreinen

Lees meer over systemische onthardingsprojecten
 

Onthardingsforum

 

Het onthardingsforum ging door op de 23ste verdieping van het WTC te Brussel, waar ook de Brusselse expositie YOU ARE HERE nog plaatsvindt tot 11 november 2018. De expo haalt vele van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan aan, waaronder ook verschillende die te maken hebben met ontharden.

 

Proeftuinen voor ontharding

Met de subsidie voor onthardingsprojecten wil de Vlaamse Regering verschillende proeftuinen opstarten. Dit moet niet enkel leiden tot concrete onthardingen op het terrein, maar ook tot kennisopbouw en -deling.

Lees meer over de proeftuinen voor ontharding

Geselecteerde projecten
Contacteer ons