Nieuwe laad- en tankpunten voor zero-emissie vervoer en binnenvaart

Uit een tweede projectoproep in het kader van het Europees project BENEFIC werden 11 projecten geselecteerd voor  nieuwe infrastructuur voor zero-emissie vervoer en binnenvaart in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland. Het gaat om 53 extra laad- en tankpunten voor personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen en binnenvaartschepen. In totaal wordt er voor 1.666.477 euro subsidies toegekend voor (ultra)snellaadinfrastructuur, tankstations voor waterstof en walstroominstallaties. Vlaams minister van Energie Peeters keurde de projecten goed. De indieners krijgen tot midden 2020 de tijd om de projecten uit te voeren. BENEFIC is onderdeel van het EU programma 'Connecting Europe Facility', gefinancierd door de Europese Commissie. Het Vlaams Departement Omgeving coördineert het project.

Overzicht van de 11 geselecteerde projecten: 

 • 1 waterstofstation in Nederland – Tankpunt 
 • 7 ultra snelladers in Vlaanderen en Nederland – Shell 
 • 10 walstroomkasten in Vlaanderen – De Vlaamse Waterweg 
 • 8 snelladers in Nederland – Kuwait Petrolium 
 • 1 snellader voor e-bussen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – STIB-MIVB 
 • Ultra snelladers hub in Nederland – OrangeGas 
 • Walstroominfrastructuur voor een waterbus in Vlaanderen – Havenbedrijf Antwerpen 
 • 1 waterstofstation in Nederland – Tankstation Laan der VN 
 • 1 ultra snellader in Vlaanderen – Allego 
 • 1 snellader voor e-taxi’s in Vlaanderen – Allego 
 • 12 snelladers in Vlaanderen – Allego 

Vorig jaar werden in een eerste oproep reeds 22 projecten goedgekeurd voor een bedrag van 5.657.755 euro. Een project van EBS Public Transportation voor de installatie van snellaadinfrastructuur voor elektrische bussen in Edam, werd vorig jaar al gerealiseerd. Onlangs werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eerste laadpaal ingehuldigd binnen het Charge.Brussels project van PitPoint. Dit is een eerste stap naar een netwerk van laadinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook voor de andere projecten verwachten we de eerste resultaten in de nabije toekomst. 

Vandaag kiezen al heel wat mensen voor milieuvriendelijke voertuigen. Met BENEFIC (www.benefic.eu) mikken de partners (Departement Omgeving en Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor Vlaanderen, Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor Nederland) op een definitieve doorbraak van schone en groene transporttechnologieën. Tegelijk geven de partners uitvoering aan de Europese richtlijn ‘Clean Power for Transport’ en aan de Belgische en Nederlandse ambities hierrond (voor Vlaanderen, zie www.milieuvriendelijkevoertuigen.be). BENEFIC is een innovatief project door de grensoverschrijdende samenwerking en de brede waaier aan infrastructuurcategorieën die aan bod komen. BENEFIC is ook uniek door de aanpak, waarbij met Europese middelen projectoproepen voor publieke en private partijen worden georganiseerd. Op die manier krijgen investeerders de kans om op een laagdrempelige manier projecten te realiseren. Na het doorlopen van twee projectoproepen, die liepen in het voorjaar en najaar van 2018, werden in totaliteit 33 van de 49 ingediende projecten geselecteerd voor een totaal subsidiebedrag van 7.324.232 euro. Met de samenwerking hopen de partners ook een voorbeeld te zijn voor andere Europese landen/regio’s in de ondersteuning van innovatie en het koolstofvrij maken van transport.