Meerdaalwoud koppelt Europese topnatuur aan verhoogde natuurbeleving

Drie Vlaamse overheidsdiensten - het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving (DOMG) bundelen hun krachten om de natuur- en belevingswaarde van  het Meerdaalwoud en het Heverleebos ten zuiden van Leuven een nieuwe boost te geven.  Hiermee wordt tegen 2019 de laatste fase uitgevoerd van het Structuurplan Meerdaalwoud, waaraan in totaal 20 jaar zal gewerkt zijn.

Eerste fase: avontuurlijke inrichting

In een eerste fase krijgt de onthaalpoort Torenvalk een eigentijdse inrichting met een interactieve uitkijktoren, een avontuurlijk speelbos en een losloopzone voor honden met hun baasje. Deze nieuwe investering van circa 500.000 euro schept heel wat nieuwe mogelijkheden om één van de mooiste en grootste loofbossen van Vlaanderen op een avontuurlijke wijze te ontdekken. Diverse lokale verenigingen werken samen met Natuur en Bos dit aanbod uit. Samen met de gemeente Oud-Heverlee verzorgt Natuur en Bos ook de maximale toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. De officiële opening is voorzien in de zomer van 2018 en sluit aan bij de tweede fase. 

Tweede fase: wandel-, fiets- en ruiterparadijs

In die tweede fase wordt tegen de zomer van 2019 een houten fiets- en wandelbrug en een ecorecreaduct gebouwd. De N25 en N251 bleven heel lang een belangrijke barrière voor mensen en dieren in het Meerdaalwoud en het Heverleebos. Het tegengaan van die versnippering wordt nu eindelijk optimaal afgerond. Het Departement Omgeving en Natuur en Bos hebben de landschappelijke en ecologische aspecten bekeken en Wegen en Verkeer heeft gefocust op de verkeersveiligheid. Met deze nieuwe investering van circa 4 miljoen euro wordt het bos een echt wandel-, fiets- en ruiterparadijs waarbij ook dieren veilig over de N25 heen kunnen.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur: “Het gebied kent nu reeds jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers en het is vooral geliefd voor de prachtige uitzichten, zeldzame flora en fauna, speelbossen, bivakzones en bbq-plekken. Door de inrichting van de onthaalzone en de ontsnipperingsmaatregelen wil ik ervoor zorgen dat dit prachtig gebied zich verder volop kan ontwikkelen.”

Derde fase: fietsvriendelijke verbinding met Leuven

De derde fase zal starten in de winter van 2018/2019 en voorziet in meer dan 7 km fietspaden die het bos en de woonkernen van o.a. Vaalbeek en Blanden veilig en aangenaam zullen verbinden met de stad Leuven. De N251 wordt omgevormd tot een 50 km zone met vijf veilige oversteekplaatsen voor mens en dier.  Ook hier heeft een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende Vlaamse overheidsdiensten een integrale aanpak opgeleverd. De afwerking van deze fase (investering van circa 3,5 miljoen euro) is voorzien eind 2019.

Bij de planning van de werken is er bijzondere aandacht besteed aan een vlotte verkeersdoorstroming.  Zo werd de uitvoeringstermijn beperkt tot 330 werkdagen en is voorzien dat het verkeer over de N25 van en naar Wallonië tijdens de gehele uitvoeringstermijn in beide richting ongehinderd kan blijven doorgaan.

Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit: “Dit is een investering voor mens én dier “Ik spreek van ‘de schande van de 400’ als het gaat over menselijke slachtoffers, maar elk jaar worden ook zo’n 8.8 miljoen dieren verkeersslachtoffer. De veilige oversteekplaatsen en de comfortabele fietsinfrastructuur maken van Meerdaalwoud een speeltuin voor iedereen.”

 

 

Meer informatie

 

Meer info kan u bekomen via de persdienst van

  • Agentschap voor Natuur en Bos: Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder – 0499 86.51.58
  • Departement Omgeving: Brigitte Borgmans, woordvoerder - 0473 73 28 30
  • Agentschap Wegen en Verkeer : Anton De Coster, woordvoerder – 0473 977 047
Contact