Innovatief wildwaarschuwingssysteem maakt verkeer veiliger voor mens en dier

Het eerste wildwaarschuwingssysteem in Vlaanderen werd op 25 maart 2019 geactiveerd. Speciale ecorasters langs de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel leiden wilde dieren naar twee specifieke oversteekpunten, waar slimme sensors geplaatst zijn. Dynamische verkeersborden waarschuwen chauffeurs vervolgens voor dat overstekende wild. Het gaat om een eerste pilootproject dat de veiligheid van zowel mens als dier moet versterken. 

Per jaar sterven er 9 miljoen dieren onder de wielen. Voor heel wat dieren vormt het verkeer de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak. De Vlaamse Overheid investeert op verschillende plaatsen in Vlaanderen in ecoducten- en tunnels. Die moeten stukken natuur terug met elkaar herenigen en een veilige oversteek bieden aan wilde dieren. Het verkeer wordt zo ook vlotter en veiliger voor de mens. De Vlaamse Overheid blijft op zoek naar nieuwe manieren om het verkeer veiliger te maken. 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel hebben nu het eerste pilootproject van een nieuw systeem gelanceerd. Aan beide zijden van de Kamperbaan (N73) Hechtel-Eksel staat nu een ecoraster over een afstand van 4km. Ze leiden wilde dieren naar twee specifieke oversteekpunten, waar sensors geplaatst zijn. Deze sensors zijn gekoppeld aan dynamische verkeersborden die chauffeurs waarschuwen voor overstekend wild. Dankzij deze aanpak steken de dieren niet zomaar in het wilde weg over op onverwachte plaatsen én worden de chauffeurs tijdig gewaarschuwd voor overstekend wild.  

Goed gekozen oversteekpunten

De eerste oversteekplaats bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de Kamperbaan, aan de kant van Hechtel, waar het bos overgaat in open heideterrein. De tweede oversteekplaats is er nabij het hekwerk van de militaire basis aan de kant van Leopoldsburg. Beide locaties zijn gekend als frequent gebruikte migratieroutes voor allerlei wilde dieren. 
Wanneer de dynamische verkeersborden oplichten, weten weggebruikers dat de mogelijkheid bestaat dat dieren de weg zullen oversteken. Zo worden ze aangemaand hun rijgedrag hierop aan te passen.

Pilootproject voor de rest van Vlaanderen

Dit eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen is een gezamenlijk proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer, Natuur en Bos, het Departement Omgeving en bosland. Zo streven ze naar een samenhangend natuurnetwerk in de regio. In de periode na de ingebruikname zal de efficiëntie van het systeem geëvalueerd worden. Deze informatie zal vervolgens benut worden om na te gaan of een dergelijk systeem op termijn ook op andere plaatsen in Vlaanderen een bijdrage kan leveren aan ontsnippering voor natuur in combinatie met verkeersveiligheid voor de weggebruiker.
 
Het project in cijfers:

 • 7825 m wildrasters
 • 9 wildroosters
 •  12 poorten
 •  20 wildinsprongen
 • Detectoren aan de 2 oversteekplaatsen:
  • Noordzijde lijn: 8 paaltjes met telkens 2 detectoren 30 cm en 60 cm hoog
  • Zuidzijde vlak: 5 masten
 • Investering: 950.000 euro
  • Agentschap Wegen en Verkeer (50%)
  • Agentschap Natuur en Bos (25%)
  • Departement Omgeving (25%)


Evaluatie van gezamenlijk proefproject 

In de periode na de ingebruikname zullen de betrokken partners het systeem evalueren. Dit zal enige tijd in beslag nemen, aangezien alle jaargetijden minstens één keer aan bod moeten komen. Op basis van deze informatie zal de Vlaamse overheid vervolgens bekijken of een wildwaarschuwingssysteem ook op andere plaatsen kan helpen om de verkeersveiligheid te waarborgen en tegelijk natuurlijke verbindingen te behouden.

Contact

Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be