Infomarkt Zelzate over ontwerp GRUP R4 Knoop Wachtebeke

 • 9 oktober 2019

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseren het Vlaams Departement Omgeving en de Werkvennootschap een tweede infomarkt over het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) R4-Knoop Wachtebeke. Iedereen is welkom in de raadszaal van het gemeentehuis van Zelzate op 22 oktober 2019, doorlopend van 19u. tot 21u. Nog tot en met 25 november 2019 kan iedereen inspraakreacties over dit ontwerp GRUP indienen.  

Tijdens de infomarkt kan je plannen inkijken, documenten raadplegen en vragen stellen aan medewerkers van de Vlaamse overheid. De infomarkt in Zelzate bevat dezelfde panelen en documenten als de infomarkt van 16 september 2019 in Wachtebeke. Daar kwamen zo'n 170 geïnteresseerden de plannen inkijken. 

infomarkt Wachtebeke Infomarkt Wachtebeke

Praktische informatie openbaar onderzoek

Een inspraakreactie overmaken kan nog tot en met 25 november 2019 op verschillende manieren:

 • Via de website.
 • Door afgifte van een brief in het administratief Centrum Zuid in Gent of het gemeentehuis van Wachtebeke of van Zelzate.
 • Via de post:
  Departement Omgeving, Afdeling GOP
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel.
 • Tijdens de infomarkt op 22 oktober 2019 tussen 19 en 21 uur (doorlopend):
  Raadszaal gemeentehuis
  Grote Markt 1
   9060 Zelzate 

Knooppunt Wachtebeke

Knooppunt Wachtebeke

De R4 wordt heraangelegd in de zone tussen de E34 en ArcelorMittal. Zo moet de doorstroming van het verkeer er verbeteren en de veiligheid verhogen. 

De herinrichting omvat:

 • N449 verleggen en laten aansluiten op de geplande knoop ArcelorMittal om de rotonde Cosmos verder te ontlasten. 
 • R4 Oost op hoogte aanleggen ter hoogte van ArcelorMittal. Zo kan de geplande spoorweg kruisen onder de R4. Van die ophoging wordt ook gebruik gemaakt om een rotonde onder de R4 aan te leggen. Op die rotonde zullen niet enkel de op- en afritten van de R4 aansluiten maar ook de N449 en de ontsluitingsweg naar ArcelorMittal.
 • Nieuwe oprit van de R4 Oost Haven naar Antwerpen (E34) met bypass ter hoogte van de bestaande rotonde. De bestaande afrit komende van Antwerpen naar de R4 Oost Haven en de oprit richting Brugge worden gedeeltelijk verlegd. Dit ter afstemming met de geplande spoorlijn L204.
 • Onderdoorgangen van de R4 onder de lokale wegenis ter hoogte van de kruispunten Leegstraat- Kanaalstraat en Rijkwachtlaan - Akker.
 • Aanleg van fietssnelwegen langs de R4 Oost en richting Wachtebeke, waar aangetakt wordt op de geplande fietssnelweg op de oude spoorwegbedding.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een definitief plan opgemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de adviezen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend werden. Na advies van de Raad van State zal de Vlaamse Regering het GRUP definitief vaststellen.

Contact

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0 473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be