Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Team Leegstand

Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Team Leegstand

02 553 79 97

Hier kan je terecht voor meer informatie over de inventarisatie en subsidieregeling ivm leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Raadpleeg ook de website.

Locatie

Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België

Online

Overige informatie