Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Team Erkenningen

Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Team Erkenningen

1700

Voor al je vragen kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn via het gratis nummer 1700 of per e-mail.
 

Ben je zelf erkend of is je bedrijf erkend in het kader van het VLAREL? Neem dan rechtstreeks contact op met team erkenningen:

Per e-mail: erkenningen.omgeving@vlaanderen.be
Per telefoon: 02 553 79 97

Locatie

Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België

Overige informatie