Complex Project Kluisbos: oproep deelname participatiemomenten

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, startte de gemeente Kluisbergen vorig jaar het complex project Kluisbos op om een duurzaam evenwicht te vinden tussen de verschillende functies en de belangrijke natuurwaarden in het Kluisbos. Tijdens de onderzoeksfase die momenteel loopt, kunnen geïnteresseerde burgers deelnemen aan een online bevraging en aan een workshop.

Kluisbos
Het complex project Kluisbos moet een antwoord bieden op de vraag hoe de verschillende historisch in het gebied aanwezige functies zoals recreatie, horeca, handel, wonen, woningbouw, landbouw, parkeren, in de toekomst verzoend kunnen worden met de eerdere aanduiding van bepaalde gebieden in het Kluisbos als Europees beschermd gebied en de hieruit voortvloeiende noodzakelijke versterking van bosfuncties.

Stappenplan

Zoals bij elk complex project, wordt ook voor het Kluisbos een vast stappenplan gevolgd om in samenspraak met iedereen oplossingen uit te werken.

Na de ‘verkenningsfase’ komt het complex project Kluisbos nu in een tweede stadium, de ‘onderzoeksfase’, waarbij eerst informatie en ideeën verzameld worden om onderbouwde en gedragen oplossingen uit te werken. Daarna zullen de alternatieven onderworpen worden aan een diepgaander onderzoek, dat kan evolueren naar een voorkeursalternatief.

Bevraging en workshop

Iedereen die belangstelling heeft voor de opbouw van alternatieven, krijgt de kans om zich hierover uit te spreken tijdens de volgende participatiemomenten:

  • Een online bevraging voor  geïnteresseerde burgers: beschikbaar van 15/5 tot 30/6 (via  https://kluisbos.createlli.com).
  • Een workshop voor geïnteresseerde burgers op 19 juni om 19u. in het Sport- en Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59 te 9690 Kluisbergen.
  • Een klankbordgroep voor middenveldorganisaties op 7 september om 9u30 in het Sport- en Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59 te 9690 Kluisbergen.

Alle visies en meningen zullen samen met bestaande of toekomstige wetgeving afgestemd worden.

Voor meer informatie over dit complex project kunt u terecht op de website van de gemeente: www.kluisbergen.be/complexprojectkluisbos.

Contact