Afdeling Handhaving

De afdeling Handhaving staat in voor:

  • Milieu-inspectie 
  • Inspectie  ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed
  • Bestuurlijke handhaving, inclusief bestuurlijke beboeting
  • Toepassing van het Milieuschadedecreet
  • Milieucrisismanagement

Afdelingshoofd

  • Sigrid Raedschelders