Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Algemene contactgegevens
02 553 11 71 
GOP.omgeving@vlaanderen.be 
Graaf de Ferraris 
Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel 

Directies

Decentrale werkplekken