Aanvraag subsidie groendaken/groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, organisaties en verenigingen een projectsubsidie aanvragen.  Hier kan u uw project indienen.

Gebruik in de invulvelden of in bestandsnamen geen speciale tekens zoals ~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Over de aanvrager

Is dit een samenwerkingsverband (cf.artikel 3§2 van het reglement) met wie werk je dan samen

Contactpersoon

Over het groendak/de groengevel

m2
m2
m2
m2

Bijlagen en documenten

Zet in elk van de bestanden die je oplaadt ook de projectnaam.

Document mag maximaal 8MB groot zijn. Gebruik zeker het sjabloon.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt.
Document mag maximaal 8MB groot zijn. Gebruik zeker het sjabloon.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: xls xlsx.
Document mag maximaal 8MB groot zijn
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Document mag maximaal 8MB groot zijn
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.

Door in te dienen verklaart u dat bovenstaande gegevens correct en volledig zijn en dit project niet via een andere aanvrager in een samenwerkingsverband binnen deze regeling werd of wordt ingediend. Als een subsidie aan u wordt toegekend, dan geeft u toestemming aan het Departement Omgeving toestemming om de bij de aanvraag meegegeven informatie en afbeeldingen te gebruiken voor verwerking in wetenschappelijke studies en rapporten die door of in opdracht van het departement worden opgemaakt en voor verwerking in communicatieve dragers zoals website, publicaties, persberichten, presentaties voor zover zij betrekking hebben op groendaken en groengevels.