15 jaar Vlaamse samenwerking voor water en ontwikkeling

Op vrijdag 22 maart is het Wereldwaterdag. De lidstaten van de Verenigde Naties zetten dan het belang van water en het duurzaam beheer van waterbronnen en watervoorraden centraal en roepen op tot actie. Wereldwijd werken overheden, bedrijven, organisaties en scholen op hun manier Banner water voor ontwikkelingrond dit thema en dragen zo bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), in het bijzonder SDG 6. Vlaanderen levert al 15 jaar een unieke bijdrage aan duurzame ontwikkeling en water. Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) zet zich namelijk sinds 2004 in om de toegang tot water en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dankzij 89 projecten in 25 landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika verbeterde in die 15 jaar voor 1,2 miljoen mensen de lokale toegang tot water en sanitatie, met gunstige effecten op een veelvoud van daarvan. De Vlaamse minister van Leefmilieu cofinancierde bijna 8 miljoen €, de Vlaamse partners droegen minstens 2 miljoen €. bij. We vieren de 15de verjaardag van het VPWvO op donderdag 21 maart in het Zuiderpershuis in Antwerpen (foto banner gevel). Voor de gelegenheid is  een artistieke samenwerking rond water opgezet met de academie van Hoboken.

SDG 6 is kristalhelder: Voorzie universele toegang tot drinkwater, duurzaam beheer en sanitaire voorzieningen tegen 2030. Volgens het rapport van UN Water over SDG 6 wil dat zeggen dat 844 miljoen mensen toegang moeten krijgen tot een eenvoudig systeem van watervoorziening en dat de kwaliteit van waterdienstverlening voor 2,1 miljard mensen moet verbeteren. Meer dan 2,3 miljard mensen hebben geen eenvoudig toilet ter beschikking. 

Acties wereldwijd en in Vlaanderen

De internationale Wereldwaterdag zet ieder jaar een ander aspect van de waterproblematiek in de schijnwerpers, telkens om de enorme invloed die water heeft op de menselijke omgeving duidelijk te maken. Het thema van 2019 is ‘Water for all, leaving no one behind’. 

Wereldwaterdag is ook een uitnodiging om actie te ondernemen. Deze week vinden – wereldwijd en dus ook in Vlaanderen - tal van wateracties plaats bij onder meer bedrijven, ngo’s en vzw’s, scholen en de overheid. Een mooi voorbeeld is Wereldwaterdag@school waar diverse Vlaamse organisaties en MOS (Milieuzorg op school) samen met Vlaamse scholen rond de waterproblematiek werken.

Vlaamse projecten en knowhow in het Zuiden

Op Wereldwaterdag 2004 lanceerden de Vlaamse overheid, wateractoren en ontwikkelingsorganisaties een initiatief om samen de toegang tot water en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden te verbeteren: het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. 15 jaar later realiseren meer dan 130 Vlaamse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ngo’s, vzw’s, lokale overheden en publieke waterbedrijven, samen met hun lokale partner(s) en met steun van de Vlaamse overheid, concrete initiatieven rond water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. 

In die 15 jaar verbeterde de lokale toegang tot water en sanitatie voor 1,2 miljoen mensen via 89 partnerschapsprojecten in 25 landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Door capaciteitsopbouw, sensibilisering en integraal waterbeheer worden minstens 9 miljoen mensen bereikt. De Vlaamse minister van Leefmilieu financierde bijna 8 miljoen €, de Vlaamse partners droegen minstens 2 miljoen € geldelijk bij. De totale inzet is veel hoger, door overdracht van expertise en knowhow en heel veel vrijwillig engagement bij Vlaamse bedrijven en verenigingen.

Verjaardagsviering in Zuiderpershuis met academie Hoboken

Deze 15de verjaardag wordt op 21 maart gevierd in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Voor deze viering is een unieke artistieke samenwerking opgezet met de academie van Hoboken. Al enkele jaren hebben zij een uitwisseling met scholen en kunstenaars in het Noorden van Marokko, waarbij het thema ‘Water’ al centraal stond. De gelegenheidsexpo aan de vooravond van Wereldwaterdag in het Zuiderpershuis toont een artistieke reflectie op het waterthema uit de ateliers Fotokunst, Schilderen, Beeldhouwen en Cross-over. Ook het beeldatelier van de jongste kinderen is creatief aan de slag gegaan.

Contact

Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be